FOLLOW US

Ιστορία των ανθρώπων

Γράφαμε πριν από δεκαπέντε μέρες, σχετικά με τη λεσβιακή διασπορά και μέσα σε αυτήν, δηλαδή μέσα στις τάξεις των ανθρώπων που για κάποιους λόγους -κατά κύριο λόγο οικονομικούς (εμπορικούς)- και σε διάφορες χρονικές περιόδους, μετανάστευσαν από το νησί μας, και υποστηρίξαμε ότι υπάρχει και ένα είδος διασποράς, την οποία ονομάσαμε πατριωτική.

Γράφαμε πριν από δεκαπέντε μέρες, σχετικά με τη λεσβιακή διασπορά και μέσα σε αυτήν, δηλαδή μέσα στις τάξεις των ανθρώπων που για κάποιους λόγους -κατά κύριο λόγο οικονομικούς (εμπορικούς)- και σε διάφορες χρονικές περιόδους, μετανάστευσαν από το νησί μας, και υποστηρίξαμε ότι υπάρχει και ένα είδος διασποράς, την οποία ονομάσαμε πατριωτική.

Φυσικά, οι ονομασίες αυτές οφείλονται σε εκ των υστέρων προσεγγίσεις των ιστορικών, ενώ οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να φύγουν τότε από τη Λέσβο, είχαν ως σκοπό να συνδράμουν τους άλλους Έλληνες που είχαν ήδη ξεκινήσει τον αγώνα για την εθνική χειραφέτηση.

Όπως είπαμε, τα στοιχεία γι’ αυτούς τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων, όταν πια εγκατεστημένοι στο Ναύπλιο, με άλλους Ανατολίτες (από τα νησιά και τις παράλιες πόλεις της Μ. Ασίας) -αφού στις πατρίδες τους για ευνόητους λόγους, θα ήταν δύσκολο να επιστρέψουν- διεκδίκησαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, να λάβουν μέρος στις εκλογές. Όμως ας αφήσουμε τους ίδιους να μας εξιστορήσουν την πορεία που τους έφερε, μετά από τα χρόνια του Αγώνα, από την ανατολική Ελλάδα στην Πελοπόννησο:

«Εγκαταλειπόντες τας επί της Αιολίας της Μικράς Ασίας και των παρακειμένων νήσων κειμένας ελληνικάς πόλεις και συναγωνισθέντες εις τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα απ’ αρχής του έτους 1821, απεκατεστάθημεν μετά το πέρας αυτού, εντός του δήμου τούτου των Ναυπλιέων και κατοικήσαντες σταθερώς μετά των οικογενειών ημών εντός του αυτού δήμου, απεκτήσαμεν, οι πλείονες, ιδιοκτησίας και συγχρόνως ζώμεν απαξάπαντες ανεξαρτήτως διά των επαγγελμάτων ημών, δώσαντες εσχάτως και τον όρκον του Συντάγματος, κατά συνέπειαν δε θεωρούμεθα παρά του Νόμου ως δημότες Ναυπλιείς κατά τας διατάξεις του περί δήμων νόμου.

Εν τούτοις, κ. Δήμαρχε, αν και το άρθρον 65 εδάφιον 2 του αυτού νόμου υποχρεοί υμάς να μας συμπεριλάβητε αυτεπαγγέλτως εις τον δημαιρεσιακόν κατάλογον ως προ πλείστων ετών εντός του δήμου ημών σταθερώς διαμένοντας και ανεξαρτήτως ζώντες, απεφάνθητε εσχάτως ότι δεν δύνασθε να μας εγγράψητε εις τον δημαιρεσιακόν κατάλογον, τινάς μεν ως αριστούχους, τινάς δε ως φορολογουμένους κλπ. μόνον και μόνον διότι οι προκάτοχοί σας πράξαντες ασύγγνωστον παραδρομήν, παρέλειπον να μας εγγράψωσι εις τα ληξιαρχικά βιβλία του δήμου μας».

Και εν συνεχεία καλούν το δήμαρχο Ναυπλίου να διορθώσει την αδικία αυτή και να τους δώσει το δικαίωμα να λάβουν και αυτοί μέρος στις εκλογές, αφού πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Οι άνθρωποι που υπογράφουν το αίτημα αυτό στις 10 Οκτωβρίου 1846 στο Ναύπλιο, φέρονται κάτω από τη γενική ονομασία «Αιολείς», αλλά δεν αφήνουν αδιευκρίνιστη αυτήν τη γενική ονομασία καθώς διευκρινίζουν ποιοι καλύπτονται κάτω από αυτήν: «Οι ευπειθέστατοι Κυδωνιείς και λοιποί Αιολείς κάτοικοι του Δήμου Ναυπλιέων, οίον Μυτιληναίοι, Μοσχονήσιοι και λοιποί κάτοικοι Αιολίας».

Είπαμε στο πρώτο σημείωμά μας ότι μια ανάλογη αίτηση είχε γίνει και το 1843, αλλά τότε οι υπογράφοντες έφεραν τη γενική ονομασία «Ίωνες» και στην επεξήγηση του όρου αυτού περιλαμβάνονταν Λέσβιοι και Κυδωνιάτες αλλά και κάτοικοι της Σμύρνης, της Περγάμου και άλλων μικρασιατικών πόλεων. Τώρα, το 1846, τα πράγματα γίνονται πιο καθαρά, οι αιτούντες, κατά τη δική τους επιλογή, φέρονται ως Αιολείς και πράγματι είναι, όπως η φυσική επεξήγηση του όρου αυτού απαιτεί: Μυτιληναίοι, Μοσχονήσιοι, Κυδωνιάτες και λοιποί κάτοικοι της Αιολίας. Δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε το λόγο που οι Ίωνες γίνονται Αιολείς -πράγμα το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, άλλωστε- αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι είτε δεν υπάρχουν πλέον κάτοικοι με ανάλογα αιτήματα πέρα από την περιοχή της Αιολίδας, είτε επειδή αυτοί οι τελευταίοι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία και κατά συνέπεια επιβάλλουν και τη γενική ονομασία.

Είπαμε, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, αφού πρόκειται για την ίδια κατηγορία ανθρώπων, δηλαδή αγωνιστών από τα ανατολικά μέρη, οι οποίοι αφού πολέμησαν και διασώθηκαν από τις φλόγες και τα αίματα της Ελληνικής Επανάστασης, βρέθηκαν πλέον να αποτελούν πολίτες του νέου ελληνικού κράτους και να βρίσκονται εγκατεστημένοι στην πρώτη πρωτεύουσα των Ελλήνων, το Ναύπλιο.

Όμως, φίλοι αναγνώστες, γι’ αυτούς τους συμπατριώτες μας κρίνω σκόπιμο, άλλωστε έχουμε ακόμη κάποια πράγματα να πούμε, να αφιερώσω και την επόμενη επιφυλλίδα μου μετά από δεκαπέντε ημέρες.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top