FOLLOW US

Αιολίας Λόγος

Η καμπάνια μας για το σπάσιμο του Δήμου Τέρατος Λέσβου άρχισε αφ’ ότου δημοσιεύθηκε εδώ στην ίδια θέση, το άρθρο μου «O Δήμος Τέρας (Λέσβου): Ζει και βασιλεύει και…»μετά την κοινολόγηση του προσχεδίου, σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», αρχές Ιουνίου.

Η καμπάνια μας για το σπάσιμο του Δήμου Τέρατος Λέσβου άρχισε αφ’ ότου δημοσιεύθηκε εδώ στην ίδια θέση, το άρθρο μου «O Δήμος Τέρας (Λέσβου): Ζει και βασιλεύει και…»μετά την κοινολόγηση του προσχεδίου, σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», αρχές Ιουνίου.

Αφού στη συνέχεια τούτο έγινε σχέδιο νόμου κοινολογήσαμε τη σχετική διακήρυξή μας, με το άρθρο μας «Για να ΣΠΑΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ (ΛΕΣΒΟΥ): Η  Δ ι α κ ή ρ υ ξ ή …μ α ς».

Τέλος «απ’ τη θεωρία μπήκαμε στην πράξη», όταν τέλη Ιουλίου υποβάλαμε στον Πρωθυπουργό της χώρας το σχετικό αίτημα μας. Τούτο έγινε με επιστολή, που τη συνόδευε η διακήρυξή μας με υπερ200 υπογραφές κατοίκων της Ανεμώτιας.

Προ 15ημέρου, λάβαμε απάντηση στην επιστολή μας αυτή, από το Υπουργείο Εσωτερικών, που υπογράφεται από τη Γενική του Διευθύντρια και που το «ζουμί» της είναι, ότι για το σπάσιμο του Δήμου τέρατος Λέσβου, δεν υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.

Η νομενκλατούρα του Υπουργείου Εσωτερικών με τη νοοτροπία του άκρατου αθηνοκεντρισμού, με την απάντησή της αυτή, αφού αποδέχεται ότι ο νόμος περί την Καλλικράτειο Αρχιτεκτονική είναι κακός, όπως χωρίς περιπλοκές και με ειλικρίνεια παιδιού γράφεται στη Διακήρυξή μας, αφού αποδέχεται ότι ο δημιουργηθείς βάσει αυτού ένας και μοναδικός Δήμος στο νησί είναι μία τερατογένεση του και τέλος αφού αποδέχεται ότι με το νόμο αυτό αποστερείται από εμάς τους Λέσβιους η ισονομία και ισοπολιτεία που απολαμβάνουν άλλοι συνέλληνες νησιώτες π.χ. Ευβοείς, Κρητικοί -Ρεθυμνιώτες, Λασιθιώτες-, κατά πως με σαφήνεια αναφέρεται στην προς το Πρωθυπουργό συνοδευτική επιστολή μας, με πράγματι περίτεχνο άλμα σκέψεως η κυρία Γενικός, καταλήγει απαντώντας μας ότι το Σπάσιμο του Δήμου τέρατος θα μπορούσε να γίνει «…μόνο αν προκύπτει σχετική αναγκαιότητα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων…».

Σόφισμα, εξαιρετικής μαεστρίας. Δηλαδή με τεχνική περισσή σοφιστού, λέγει σ’ εμάς τους Λέσβιους το πιο πάνω γενικό και ακαθόριστο που εμείς με τη σειρά μας, θα πρέπει να το καταπιούμε και μάλιστα αμάσητο. Κοντολογίς, σωστά όλα αυτά τα εκ μέρους μας προβαλλόμενα, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε τους πεφωτισμένους των Αθηνών να δουν αυτοί για εμάς, το αν οι ιθαγενείς της Λέσβου, ήτοι εμείς, έχουμε πρόβλημα.

Πρώτα να διαπιστώσουν την ύπαρξη του προβλήματος. Εεε!! μετά, θα δούνε αν τούτο πρέπει να λυθεί. Δηλαδή εν τέλει, να μην ανησυχούμε, να ησυχάσουμε και να περιμένουμε το πότε άλλοι, μέλη επιτροπής, κ.λπ., κατέχοντες τη σοφία των αιώνων, θα αποφανθούν για μας τους δύσμοιρους κατοίκους της Λέσβου το αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως γράφουν, για το αίτημά μας.

Αυτό που απλά εμείς λέμε «σπάσιμο του Δήμου τέρατος (Λέσβου)» και που με απόλυτη σαφήνεια γράφουμε στα κείμενα μας και δη στην επικεφαλίδα της προς τον Πρωθυπουργό επιστολής μας, αλλά που η νομενκλατούρα του Υπουργείου σε λόγια απόδοσή, το βάφτισε «Χωροταξικός ανασχεδιασμός Δήμου Λέσβου».

Εμείς οι στερούμενοι παιδείας, αγράμματοι ιθαγενείς, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για τα του οίκου μας. Λες και δεν το έχουμε βιώσει βαθειά στο πετσί μας το αδιοίκητο του πράγματος (όχι απλά κακοδιοίκητο, σύμφωνα με την πολλάκις εκπεφρασμένη σχετική πεποίθηση του πρώτου Δημάρχου Λέσβου, Δ. Βουνάτσου) για έξι ολόκληρα τώρα χρόνια και περιμένουμε να έρθουν οι σοφοί του αθηνοκεντρισμού να μας πουν αν αντικειμενικοί λόγοι υπαγορεύουν ή όχι το σπάσιμο του Δήμου τέρατος.

Λες και δεν ξέρουμε εμείς ποιο είναι το καλό μας και πρέπει να περιμένουμε την επιτροπή να μας το πει. Το τραγούδι «Για το καλό μου» του Μηλιώκα, γάντι στην περίπτωσή μας. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περαιτέρω την απάντηση του Υπουργείου. Την παραθέτω αυτούσια και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του:

«ΘΕΜΑ: Χωροταξικός ανασχεδιασμός Δήμου Λέσβου.

Σχετ: Από 25- 7-2016 επιστολή

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολή σας, η οποία μας διαβιβάσθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και στην οποία προτείνετε τον χωροταξικό ανασχεδιασμό του Δήμου Λέσβου με διαίρεσή του σε μικρότερους Δήμους σας γνωρίζουμε ότι οιεσδήποτε παρεμβάσεις στη χωροταξική διάρθρωση των Δήμων της Χώρας θα εξετασθούν στο πλαίσιο συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο στις περιπτώσεις όπου προκύπτει σχετική αναγκαιότητα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4368/2016 (Α΄).

Η Γενική Διευθύντρια».

Αυτό το, στερεότυπα, τυπικά, της απόλυτης γραφειοκρατικής προσεγγίσεως, έγγραφο, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, ως απάντηση υπηρεσιακού παράγοντα (που ως τέτοιος είναι θεράπων των νόμων), για ένα θέμα καθαρά πολιτικής διαστάσεως και αποκλειστικά σχετικής βουλήσεως της Κυβέρνησης (που δια του Κοινοβουλίου, είναι ο δημιουργός/γεννήτορας των νόμων).

Γι’ αυτό, εκείνο που θα διεκδικούμε είναι να υπάρξει η σχετική Πολιτική Βούληση. Όπως πολιτική βούληση της τότε Κυβέρνησης (2010) είχε το αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ατυχώς ο Δήμος Τέρας, να υπάρξει τώρα από την παρούσα Κυβέρνηση, η Πολιτική Βούληση στο να σπάσει αυτό το εξάμβλωμα.

Η από μέρους μας κοινολόγηση του πιο πάνω εγγράφου του Υπουργείου, είχε ως συνέπεια την άμεση αντίδραση των Λεσβίων. Τούτο καταφαίνεται με την υπογραφή της διακηρύξεώς μας από πολλούς συμπατριώτες μας, με πρώτους τους κατοίκους της ιστορικής Ερεσού. Το σχετικό έγγραφο με 292 υπογραφές τους, συνοδεύει την 2η επιστολή μας που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού σήμερα.

Όμοια θα πορευθούμε εφ’ εξής, με πίστη και συνέπεια διεκδικώντας αδιάλειπτα το για μας αυτονόητο, μέχρις ότου να κρατήσουμε στα χέρια μας το ΦΕΚ που θα περιέχει το νόμο της δικαίωσης μας. Η ισονομία και η ισοπολιτεία που με την Καλλικράτειο Αρχιτεκτονική τόσο πολύ στρεβλώθηκε σε βάρος του νησιού και των κατοίκων του, τότε και μόνο τότε θα έχουν αποκτήσει ξανά νόημα και ουσία για όλους τους Λέσβιους.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top