FOLLOW US

Αιολίας Λόγος

Μετά και την προ ημερών ανάρτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του πολυνομοσχεδίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου ούτε ως υπόνοια δεν υπάρχει κάτι σε σχέση με το θέμα του ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ (Λέσβου), η όποια ελπίδα μας περί αυτού έχει παντελώς εξανεμισθεί.

Μετά και την προ ημερών ανάρτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του πολυνομοσχεδίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου ούτε ως υπόνοια δεν υπάρχει κάτι σε σχέση με το θέμα του ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ (Λέσβου), η όποια ελπίδα μας περί αυτού έχει παντελώς εξανεμισθεί.

Έτσι η ακροτελεύτιος πρόταση τού προ μηνός εδώ άρθρου μου «Δήμος Τέρας (Λέσβου): Ζει και βασιλεύει και…», που ήταν επί λέξει: «Τώρα πράγματι, ο αγώνας μας αρχίζει», δεν επιδέχεται την όποια άλλη αναβολή.

Ήδη βρισκόμαστε στο μεσοδιάστημα της περιόδου των δημοτικών εκλογών (2014 και 2019) και βάσει των πιο πάνω προκύπτει ότι η Κυβέρνηση θέλει οι νέες εκλογές να γίνουν πάλι με το ίδιο εκλογικό σύστημα. Δηλ. στο νησί μας πάλι με το Δήμο Τέρας ενιαίο.

Με το παρόν δημοσιοποιώ τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας, στην οποία θα υπογράψουν όσοι Λέσβιοι θέλουν να σπάσει Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ. Οι προοδευτικά συγκεντρωνόμενες υπογραφές με αντίστοιχη συνοδευτική επιστολή θα κατατίθενται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Στην προσπάθειά μας αυτή φάρο καθοδήγησής μας έχουμε τη ρήση του μεγάλου Νέλσων Μαντέλα (που όσο κανείς άλλος γνώριζε τι πάει να πει αγώνας), του οποίου οι επί δεκαετίες μάχες έκαναν να σπάσει το απάνθρωπο Απαρτχάιντ και αυτός να γίνει ο πρώτος έγχρωμος Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής: «Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο μέχρι να πραγματοποιηθεί».

Ακόμη, τούτο μας το λέει με ξέχωρο λυρισμό ο λογοτεχνικός οίστρος του μεγάλου μας Νίκου Καζαντζάκη στον «Καπετάν Μιχάλη» του: «Έχε πίστη, ζήτα το αδύνατο και θα γενεί το θαύμα».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τ.Α. ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΠΑΣΙΜΟ ΑΥΤΟΥ).

Ο χωροταξικός σχεδιασμός του «Καλλικράτη», απ’ αρχής της εφαρμογής του σχετικού νόμου το 2010 στη Λέσβο, στο νησί μας, απεδείχθη ιδιαίτερα κακός, αφού δημιούργησε έναν Δήμο ο οποίος, αντί να υπηρετεί τους δημότες του, τους καταδυναστεύει. Το «αδιοίκητό» του, εξ απολύτως αντικειμενικών λόγων, αποτέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό του απ’ την πρώτη στιγμή και τελικά ύστερα από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του (2010-2014), αλλά ατυχώς έτι περαιτέρω ως και σήμερα στη συνείδηση όλων μας έχει «χρεωθεί» ως ένας Δήμος Τέρας.

Έτσι πάνδημο υπήρξε το αίτημα των κατοίκων της Λέσβου, του μεγαλυτέρου σε έκταση (1.634 τετραγ. χλμ.) δήμου της επικράτειας, για το χωροταξικό ανασχεδιασμό του «Καλλικράτη» του νησιού μας σε πλέον του ενός Δήμους, από το πρώτο κιόλας χρόνο της λειτουργία του. Δηλ. ο νόμος αυτός υπήρξε ένας κακός νόμος.

Με βάση την αρχή «ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ», οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του λαού εισηγούνται εγκαίρως και με λυσιτελή κοινοβουλευτικό τρόπο επιτυγχάνουν με τη συνταγματική αρμοδιότητά τους την κατάργηση ή την τροποποίηση ενός κακού νόμου. Τούτο ατυχώς δεν έγινε τα έξι ήδη χρόνια εφαρμογής του.

Αναμέναμε δε η Κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα εδώ και δεκαέξι μήνες επεξεργαζόμενη το θέμα να ετοιμάσει το σχετικό σχέδιο νόμου και κατά τα χρονοδιαγράμματα και δικές της προτεραιότητες να το παρουσιάσει στο λαό.

Αυτές τις μέρες δια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης πληροφορηθήκαμε το προσχέδιο σχεδίου νόμου του καθ΄ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις». Εκ του ότι στις 70 σελίδες του, στα 7 κεφάλαιά του και στα 150 άρθρα του ουδέν σχετικό περιλαμβάνεται εν αναφορά προς το θέμα της τροποποίησης τού από το 2010 επιβληθέντος για τους ΟΤΑ χωροταξικού σχεδιασμού του «Καλλικράτη», ως Λέσβιους μας προβληματίζει και μάλιστα εντόνως.

Τούτο μας ενεργοποιεί για να πούμε ότι είναι πια καιρός ύστερα από έξι τραγικά χρόνια για όλους τους δημότες του Δήμου Λέσβου, να σπάσει ο τότε δημιουργηθείς εκτρωματικός αυτός ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ.

Υπενθυμίζουμε εν προκειμένω τις διατάξεις του άρθρου 120 του συντάγματος. Με νόμιμη βάση το προαναφερθέν συνταγματικό αυτό δεδομένο, θέλουμε να πούμε σε κάθε αρμόδιο κρατικό όργανο, την Κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της χώρας και δη τους Βουλευτές Λέσβου ότι εμείς οι υπογράφοντες θα αγωνισθούμε με όλα τα μέσα της ηθικής νομιμοποίησης των απλών πολιτών που χρεωστούν στην Πατρίδα τους πρωτίστως την προστασία του ισχύοντος Συντάγματός της, να αναθεωρηθεί άμεσα η διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 περίπτωση 33 του Ν.3852/2010, περί οργανώσεως της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, σε τρόπο ώστε στο νησί μας να πάψει να υπάρχει ένας μόνο Δήμος.

Το ότι η εν λόγω διάταξη είναι ένας κακός νόμος προκύπτει αβιάστως, «κοινή γνώμη εστί» από το ότι δεν εξυπηρετούνται τα πάσης φύσεως δικαιώματα των Λέσβιων πολιτών που έλκουν από την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν αμφισβητείται από κανένα ότι η λειτουργία των Δήμων είναι η σημαντικότερη έκφραση της τοπικής αυτοδιοικήσεως, εφόσον βεβαίως λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Το γεγονός ότι την άποψη αυτή συμμερίζονται όλοι οι Λέσβιοι ως και οι πολιτικοί τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπόρεσαν οι τελευταίοι να δρομολογήσουν την αναθεώρηση του συγκεκριμένου «κακού νόμου», παριστά αδήριτη την ανάγκη κινητοποιήσεως των Λέσβιων, των στο νησί μας διαμενόντων και όχι μόνο.

Πρώτη πράξη κινητοποιήσεως αποτελεί η υπογραφή της παρούσας διακήρυξης, ευχόμενοι να μη χρειαστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τονίζεται, τέλος, ότι οι προοδευτικά συγκεντρωνόμενες υπογραφές στη διακήρυξή μας αυτή θα κατατίθενται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, δια του οποίου ευελπιστούμε αλλά και προσβλέπουμε να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί η σκοπούμενη νομοθετική ρύθμιση ώστε οι εκλογές του 2019 να γίνουν στη Λέσβο με περισσότερους του ενός δήμους.

Τέλος, δηλώνουμε ότι ο αγώνας μας αυτός θα είναι συνεχής και αδιάλειπτος και θα σταματήσει τότε και μόνο τότε, όταν θα έχουμε στο χέρι μας φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο θα αναγράφεται το «σπάσιμο» του Δήμου Λέσβου.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top