FOLLOW US

Ιστορία των ανθρώπων

Το τελευταίο σημείωμά μας, πάντα από τις σελίδες του φιλόξενου «Εμπρός», ήταν στα τέλη του Ιουλίου. Ακολούθησαν οι διακοπές της εφημερίδας και παράλληλα και η καθιερωμένη επίσκεψη στο γενέθλιο νησί, τη Λέσβο, και η παραμονή για πάνω από έναν μήνα.

Το τελευταίο σημείωμά μας, πάντα από τις σελίδες του φιλόξενου «Εμπρός», ήταν στα τέλη του Ιουλίου. Ακολούθησαν οι διακοπές της εφημερίδας και παράλληλα και η καθιερωμένη επίσκεψη στο γενέθλιο νησί, τη Λέσβο, και η παραμονή για πάνω από έναν μήνα.

Έχω την αίσθηση ότι η οικονομική κρίση επηρέασε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφού εφέτος δεν έλαβα σχετική πρόσκληση για καμιά εκδήλωση, ωστόσο αυτό μπορεί να αποτελεί και δική μου εσφαλμένη εντύπωση, καθώς δεν έχω εικόνα όλων των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στο νησί.

Αυτό όμως είχε και τα καλά του, επειδή, εκτός των άλλων, μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τα οικογενειακά χαρτιά και κυρίως να συζητήσω με απλούς ανθρώπους και για ζητήματα ιστορίας. Κατέληξα μάλιστα στο συμπέρασμα ότι ίσως έφτασε πλέον ο καιρός -καθώς τα οικονομικά πλέον είναι ισχνά- να οργανώσουμε στα χωριά πολιτιστικές εκδηλώσεις εκ των ενόντων.

Δηλαδή, παράλληλα με την παραμονή και τις διακοπές στα χωριά μας, θα μπορούσαμε, όσοι διαθέτουμε κάποιες ειδικές γνώσεις (φυσικοί, γιατροί, ιστορικοί, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες κ.λπ.),μέσα στο πλαίσιο της μικρής κοινωνίας των χωριών μας, να οργανώσουμε εκδηλώσεις, όχι από καθέδρας, αλλά συζητώντας με τους ανθρώπους τα διάφορα προβλήματα με απλό και εύληπτο τρόπο.

Θα επιχειρήσω αυτό να το εξειδικεύσω στο χώρο της ιστορίας, χώρο στον οποίο διαθέτω την ανάλογη εμπειρία. Σκέπτομαι, δηλαδή, ότι μπροστά σε ένα μικρό ή μεγάλο κοινό απλών ανθρώπων, που έχουν ως εφόδιο τις εγκύκλιες ιστορικές γνώσεις του δημοτικού ή του λυκείου, να γίνει μια ομιλία και συζήτηση για το τι είναι η ιστορία, ποια είναι η δουλειά του ιστορικού, πώς γίνεται αυτή η δουλειά και ποια είναι τα εργαλεία του.
Μετά από αυτό, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ευθύγραμμο και αναμενόμενο και ενδεχομένως και ανούσιο γεγονός, θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων κατά τον αντίστροφο τρόπο.

Δηλαδή να ζητήσουμε από ανθρώπους του χωριού μεγάλης ηλικίας που έχουν βιώσει ιστορικά γεγονότα, από τα οποία τώρα η μνήμη τους είναι αποστασιοποιημένη, να μιλήσουν και αυτοί για το παρελθόν. Και επειδή αυτό είναι δύσκολο για τους απλούς ανθρώπους, για διάφορους λόγους, να το κάνουν, δηλαδή να οργανώσουν διαλέξεις, ανακοινώσεις κ.λπ., η όλη διαδικασία θα μπορούσε να πάρει την ακόλουθη μορφή.

Να υπάρχει ένα πρόσωπο που θα ερωτά τον άνθρωπο του χωριού που θα θελήσει να λάβει μέρος για διάφορα πράγματα του παρελθόντος, οπότε η όλη διαδικασία θα αποκτήσει και ενδιαφέρον και θα ξεφύγει από την ανούσια διαδικασία της απλής παράθεσης γεγονότων. Και τούτο, επειδή είναι απολύτως σίγουρο, ότι και άλλοι άνθρωποι που θα ακούσουν το συγχωριανό τους να εξιστορεί ένα γεγονός, όπως το θυμάται, θα θελήσουν να παρέμβουν για να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν ή ακόμα και να τον αντικρούσουν.

Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό μάθημα προφορικής ιστορίας, που ενδεχομένως θα μπορούσε και να μαγνητοφωνείται ώστε να μη χαθούν πολύτιμες πληροφορίες ή, το λιγότερο, να καταλάβουμε με ποιο τρόπο ένα απλό πρόσωπο βιώνει και διηγείται μετά από πολλά χρόνια ένα ιστορικό γεγονός.

Σκέπτομαι λ.χ. τώρα που το μεταναστευτικό πρόβλημα απασχολεί και πάλι το νησί μας, να ερωτήσουμε μεγάλης ηλικίας πρόσωπα να μας εκθέσουν ό,τι θυμούνται από την περίοδο 1922 και εξής, όταν έφθασαν και εγκαταστάθηκαν στα διάφορα χωριά του νησιού μας πολλοί Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Φυσικά το ίδιο μπορεί να γίνει και για άλλες εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου, όπως λ.χ. είναι η λαογραφία, όταν οι άνθρωποι του χωριού μπορούν να μας εκθέσουν αντίστοιχες περιγραφές για τις καλλιέργειες, τα έθιμα, τις γιορτές, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τις σχέσεις των χωριών, τους τρόπους επίλυσης των διαφορών κ.λπ.

Είναι βέβαια γνωστό ότι η ιστορία δε μπορεί να στηρίζεται μόνο σε προφορικές αφηγήσεις, καθώς τα έγγραφα ντοκουμέντα αποτελούν το βασικό εργαλείο της, αλλά επίσης είναι γνωστό ότι η πλαισίωση της προφορικής ιστορίας μπορεί να μας τροφοδοτήσει με χρήσιμες πληροφορίες και στο κάτω-κάτω να μας δώσει την ευκαιρία να βρεθούμε και να τα πούμε μεταξύ μας, πράγμα που δεν είναι αμελητέο.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top