FOLLOW US

Ιατρικό Βήμα

Πρόκειται για έναν απλό καρδιολογικό έλεγχο, που σχετίζεται με την έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας, είτε ψυχαγωγικής, είτε επαγγελματικής ενασχόλησης.

Πρόκειται για έναν απλό καρδιολογικό έλεγχο, που σχετίζεται με την έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας, είτε ψυχαγωγικής, είτε επαγγελματικής ενασχόλησης.

Ο προαθλητικός έλεγχος έχει σαν πρώτο στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (Α.Κ.Θ.) στη διάρκεια σωματικής άσκησης. Επίσης όμως σκοπός του προαθλητικού ελέγχου είναι και η διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμούς αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.

Η αναγκαιότητά του εξαρτάται άμεσα από την ηλικία του ατόμου.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναγνωριστεί κλινικά και γενετικά οι υποκείμενες παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακά συμβάματα κατά την άσκηση.

Όσον αφορά στα άτομα μικρότερα των 35 ετών, συνήθη αίτια Α.Κ.Θ. συνιστούν η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων. Λιγότερο συχνά αίτια είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες, η μυοκαρδίτιδα, η διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, το σύνδρομο Marfan, η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας, οι παθήσεις των βαλβίδων της καρδιάς και οι αρρυθμίες. Όσον αφορά στα άτομα >35 ετών, στη συντριπτική πλειοψηφία υποκρύπτεται στεφανιαία νόσος (στένωση των στεφανιαίων αγγείων και μειωμένη παροχή αίματος και οξυγόνου στον καρδιακό μυ).

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Αν και ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος είναι ουσιαστικός στην ηλικία αυτή, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης το εύρος των εξετάσεων που πρέπει να περιλαμβάνει. Σα βασικές αρχές πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: Όλα τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται από το γιατρό τους σε πλήρη κλινική εξέταση, που πρέπει να περιλαμβάνει τη μέτρηση του ύψους, του σωματικού βάρους, του δείκτη μάζας σώματος, της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Πρέπει να γίνεται έλεγχος για καρδιακά φυσήματα, φυσήματα στην αορτή, στις καρωτίδες, στις μηριαίες αρτηρίες, στην κοιλιά και στις νεφρικές χώρες.

Η αρτηριακή πίεση πρέπει αρχικά να μετριέται και στα δύο χέρια. Πρέπει να γίνεται λεπτομερής λήψη του οικογενειακού ιστορικού. Πολλά νοσήματα όπως οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση, ο διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία έχουν μεγάλο βαθμό κληρονομικότητας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην ύπαρξη επεισοδίου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε νεαρή ηλικία (κάτω των 40 ετών) σε κάποιο άτομο της οικογένειας, που ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη κληρονομικού καρδιακού νοσήματος στην οικογένεια αυτή, καθώς και η ύπαρξη ιστορικού πρώιμης στεφανιαίας νόσου.

Στην ηλικία των 20 - 35 ετών. Ένας πλήρης καρδιαγγειακός έλεγχος σε όσους αθλούνται συστηματικά ή κάνουν πρωταθλητισμό, είναι απαραίτητος. Περιλαμβάνεται η λήψη του οικογενειακού/ατομικού ιστορικού του αθλητή, κλινική εξέταση (ακρόαση, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ψηλάφηση των μεγάλων αγγείων) και τέλος ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών σε ηρεμία.
Εάν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα, τότε ο έλεγχος περιλαμβάνει δοκιμασία κόπωσης ή άλλες δυναμικές δοκιμασίες, υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς), 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση, αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

Στις ηλικίες 35 - 65 ετών. Λόγω πλέον της συσσώρευσης των παραγόντων κινδύνου για το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και των άλλων νοσημάτων φθοράς, καλό είναι ο έλεγχος να γίνεται κάθε χρόνο, καθώς προβλήματα όπως η αρτηριακή υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης συνήθως παραμένουν σιωπηλά μέχρι να εκδηλωθούν οι επιπλοκές τους. Εδώ η συμβολή του καρδιολόγου είναι ουσιαστική στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ενδείκνυται μια ολοκληρωμένη καρδιολογική εκτίμηση που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση του συνολικού καρδιαγειακού κινδύνου. Ο καρδιολογικός έλεγχος συμπληρώνεται με την εκτέλεση ηλεκτροκαρδιογραφήματος, δοκιμασίας κοπώσεως και υπερηχοκαρδιογραφήματος.
Στην ηλικία άνω των 65 ετών ο καρδιολογικός έλεγχος πρέπει να είναι συστηματικότερος. Με τον τρόπο αυτό, ο αθλούμενος θα μπορεί να παίρνει προληπτικά συμβουλές υγείας και να αντιμετωπίζει άμεσα σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο κάθε πρόβλημα.

Η συχνότητα αιφνιδίου θανάτου είναι μεγαλύτερη στους αθλητές σε σύγκριση με μη αθλητές, λόγω του αυξημένου κινδύνου που συνδέεται με την εντατική άσκηση στο πλαίσιο μιας λανθάνουσας καρδιακής ανωμαλίας. Η μυοκαρδιοπάθεια, συμπεριλαμβανομένων των υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς κοιλίας, είναι η πιο κοινή αιτία αιφνιδίου θανάτου που σχετίζεται με την άσκηση. Η πρόληψη του Α.Κ.Θ. με την εφαρμογή προαθλητικού καρδιαγγειακού ελέγχου συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των αθλητών για καταστάσεις που προδιαθέτουν για Α.Κ.Θ., θα πρέπει να ενσωματώσει κλινικό ιστορικό, τη φυσική εξέταση, ΗΚΓ 12 απαγωγών και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα με περαιτέρω έλεγχο όπου αυτός απαιτείται.

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στο χώρο του αθλητισμού είναι σπάνιο, αλλά ιδιαίτερα τραγικό και δυσβάσταχτο γεγονός.
Προληπτικές στρατηγικές, όπως η μεγάλης κλίμακας προαθλητικοί έλεγχοι σε αθλητές ανταγωνιστικών αθλημάτων και η αύξηση της διαθεσιμότητας των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, είναι προκλήσεις που απαιτούν σημαντικές υποδομές και τεχνογνωσία και θα πρέπει να θεωρούνται εφικτοί στόχοι και όχι αδύνατοι στόχοι.

Τα θύματα του Α.Κ.Θ. είναι συχνά εξ ολοκλήρου ασυμπτωματικά πριν από την πρώτη εκδήλωση και έχουν επιδείξει μόνο ανεπαίσθητες ανωμαλίες στην έρευνα. Ως εκ τούτου, συνιστάται η καρδιακή αξιολόγηση ενός αθλητή να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους καρδιολόγους, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις συνθήκες και τις καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν Α.Κ.Θ., καθώς και τον αντίκτυπο των δημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με τον κάθε αθλητή ξεχωριστά.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστούν σαφείς σε κάθε αθλητή οι στόχοι του καρδιολογικού ελέγχου, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα πραγματοποίησής του. Οι στόχοι αυτοί είναι:
- Η παροχή συμβουλών για τους χαρακτήρες της άσκησης, ώστε να είναι κατάλληλη, ωφέλιμη και ακίνδυνη.
- Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου.
- Η πρόληψη επιπλοκών σε οριακές δραστηριότητες.

Σε καμμία περίπτωση βέβαια ο καρδιολογικός έλεγχος δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό των αθλουμένων από την άσκηση.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top