FOLLOW US

Παρα...θέσεις

Η διάρθρωση του «Ελληνικού Πανεπιστημίου» στη Σμύρνη σε σχολές, καθώς και η στοχοθεσία εκάστης εξ αυτών, καταδεικνύει χωρίς αμφιβολία τη στιβαρότητα της φιλοσοφίας και την πολιτική διαύγεια των ιδρυτών του: είναι δε εντυπωσιακή η πρωτοτυπία της αντίληψής τους για το ρόλο της Παιδείας στη διεκδίκηση της δόμησης ενός Δυτικού Κράτους, στο μεταίχμιο Δύσης και Ανατολής.

Η διάρθρωση του «Ελληνικού Πανεπιστημίου» στη Σμύρνη σε σχολές, καθώς και η στοχοθεσία εκάστης εξ αυτών, καταδεικνύει χωρίς αμφιβολία τη στιβαρότητα της φιλοσοφίας και την πολιτική διαύγεια των ιδρυτών του: είναι δε εντυπωσιακή η πρωτοτυπία - καινοτομία, θα λεγόταν σήμερα - της αντίληψής τους για το ρόλο της Παιδείας στη διεκδίκηση της δόμησης ενός Δυτικού Κράτους, στο μεταίχμιο Δύσης και Ανατολής.

Δείτε. Το «Ελληνικό Πανεπιστήμιο» είχε οργανωτικά τις ακόλουθες σχολές:

1. «Σχολή Γεωπονική και Φυσικών Επιστημών για την εκπαίδευσι πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων, χημικών, γεωλόγων και ειδικών στη ζωολογία και βοτανολογία…»…!

2. «Σχολή Ανατολικών Γλωσσών και Ανατολικού Πολιτισμού από φιλολογική άποψι…» για την προγύμναση διδασκάλων για τα ανώτερα εκπαιδευτήρια, με διδασκαλία της Τουρκικής, Αραβικής, Αρμενικής, Περσικής και Αρχαίας και Νεωτέρας Εβραϊκής…!

3. «Σχολή δημοσίων υπαλλήλων με διδασκαλία διοικητικού δικαίου, κοινωνικής και οικονομικής επιστήμης»…!

4. «Σχολή Εμπορική για όσους θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το εμπορικό στάδιο»…!

5. «Σχολή χωροσταθμών και εργοδηγών για την εκπαίδευσι επιστατών τεχνικών έργων»…!

6. «Ανώτερο Μουσουλμανικό ιεροδιδασκαλείο για την μόρφωσι μουφτήδων και ιεροδικαστών»…!

7. «Ινστιτούτο Υγιεινής, με σκοπό την ενέργεια, δωρεάν κατά κανόνα, βακτηριολογικών, υγιεινολογικών, ορολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, την παρασκευήν εμβολίων, ορών, αντιτοξινών, αντιγόνων κ.ά. και τέλος τη συστηματική καταπολέμησι των λοιμωδών νόσων, ελονοσίας, τραχωμάτων, φυματιώσεως, αφροδισίων κ.ά.»…!

8. «Ίδρυσι Δημοσίας Βιβλιοθήκης, όχι με συγγράμματα μόνο για καθηγητές και φοιτητές, αλλά και με βιβλία γενικού ενδιαφέροντος»…!

Η επιμέρους στόχευση κάθε σχολής θα μας απασχολήσει σε επόμενα άρθρα. Εδώ, ας αντιστοιχήσουμε την πρόβλεψη είτε κατά σχολή είτε ως σύνολο διάρθρωσης ενός πανεπιστημίου τού 1920, με τα τρέχοντα σήμερα και άλυτα ζητήματα, 100 χρόνια μετά… Οι ιδρυτές διείδαν τότε την επιστημονική, πολιτισμική και πολιτική αναγκαιότητα επί των ακολούθων:

1. Μηχανική και Φυσική Επιστήμη είναι αλληλένδετες επιστημολογικά έννοιες, καθώς μη επιστήμων μηχανικός καταλήγει εν τέλει σε αυτό που η πιάτσα ονομάζει «αδειάς»! Όπως και αντιθέτως, φυσικός επιστήμων χωρίς την επικέντρωση του μηχανικού στο συγκεκριμένο, αποκόπτεται της πραγματικότητας της κοινωνίας! Αφήνω, προς το παρόν, στην άκρη το τι έγινε προσφάτως στην Ελλάδα όταν ετέθη το θέμα της συνένωσης του Πολυτεχνείου με τη Γεωπονική! ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ έδωσαν ρέστα!

2. Στον τότε πολυπολιτισμικό κόσμο της νέας Ελληνικής Επικράτειας, το πολιτισμικό εκπαιδευτικό ζήτημα ήταν κορυφαίο: παιδεία και εκπαίδευση χωρίς γνώση του πολιτισμού και της γλώσσας του Άλλου, δεν ήταν νοητή.

3. Σχολή Δημοσίων Υπαλλήλων; Πρόκειται για τη νυν Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 60 χρόνια πίσω: μάλιστα, σύμφωνα με την αρχική σύλληψη του Απόστολου Λάζαρη στο πρότυπο της περιβόητης γαλλικής ΕΝΑ, κι όχι το μετέπειτα μόρφωμα επιμόρφωσης που επέβαλε η ΑΔΕΔΥ.

4. Σχολή Εμπορική; Πέρασαν δεκαετίες για να ιδρυθεί η ΑΣΟΕΕ, η Βιομηχανική Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

5. Σχολή Χωροσταθμών και Εργοδηγών; Ιδού η γένεση της ανωτέρας τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αρχικά ως ΚΑΤΕΕ, μετά ως ΤΕΙ και πλέον ως ΑΤΕΙ, στην αυθεντική μορφή και όχι ως ολίγον μηχανικοί…

6. Ανώτερο Μουσουλμανικό Ιεροδιδασκαλείο; Ακόμα παλεύει το Ελληνικό Κράτος με την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων και τους μουφτήδες στη Θράκη, συστηματικά ηττώμενο από το Προξενείο της Κομοτηνής.

7. Ινστιτούτο Υγιεινής; Αυτό σήμερα λέγεται Ινστιτούτο Παστέρ, είναι γαλλικής κατασκευής και προέλευσης, συμπληρώνεται δε από το ΚΕΕΛΠΝΟ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

8. Δημόσια Βιβλιοθήκη; Δε μιλώ…

Εάν είχε επιζήσει το αρχικό όραμα και η στρατηγική του «Ελληνικού Πανεπιστημίου», η Ελλάδα θα ήταν άλλη χώρα. Προς το παρόν, ας υποκλιθούμε στο μείζον: Καραθεοδωρή και Βενιζέλος ήταν 100 χρόνια μπροστά από τον καιρό τους. Ή μάλλον, είμαστε 100 χρόνια πίσω… Σ’ αυτή την ταλάντωση πάνω στο βέλος του χρόνου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οφείλει να αντιπαλεύει τα στερεότυπα των πολιτικώς ολιγίστων!

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top