FOLLOW US

Βήμα Διαλόγου

Ερχόμενος στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ανακάλυψα στη σελίδα των επιστολών της κυριότερης ελληνόφωνης εφημερίδας «Νέος Κόσμος», έναν πόλεμο μεταξύ θεϊστών και άθεων. Αποφάσισα να λάβω κι εγώ μέρος, για να παρουσιάσω μερικές από τις αγνωστικιστικές μου απόψεις.

Ερχόμενος στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ανακάλυψα στη σελίδα των επιστολών της κυριότερης ελληνόφωνης εφημερίδας «Νέος Κόσμος», έναν πόλεμο μεταξύ θεϊστών και άθεων. Αποφάσισα να λάβω κι εγώ μέρος, για να παρουσιάσω μερικές από τις αγνωστικιστικές μου απόψεις.

Αυτά που ακολουθούν, δεν αποτελούν μόνο μια πολεμική εναντίον του ανώτερου κλήρου στις αρχές του 19ου αιώνα, όσο μια έντονη διαμαρτυρία για τις ψευτιές που εξακολουθούν να διδάσκονται στο μάθημα της Ιστορίας τα Ελληνόπουλα.

Με ενθουσίασε αφάνταστα η επιστολή του κ. Θύμιου Χαραλαμπόπουλου «Η εθελόδουλη στάση της Εκκλησίας στην Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821» («Ν.Κ.», 21/3/2013). Τον πήρα τηλέφωνο και τον συγχάρηκα, γιατί διατήρησα το σκεπτικισμό μου που δημιουργήθηκε από την προπαγάνδα και τις ψευτιές με τις οποίες μας περιέλουαν στο μάθημα της «Ιστορίας» στο ελληνικό γυμνάσιο. Γι’ αυτόν το λόγο ταυτόχρονα με τη σπουδή της Χημείας (δίπλωμα, δύο πτυχία), διάβαζα Ιστορία.

Ο πάνσοφος (;) λαός μας λέει: «Απ’ το κεφάλι βρομάει το ψάρι». Γι’ αυτό σ’ αυτή μου την επιστολή θα περιοριστώ στο να αντιγράψω από το βιβλίο του Σπυρίδωνος Τρικούπη «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» (Έκδοσις Τρίτη, 1888, σελ. 262 - 263) από εγκύκλιο του Γρηγορίου Ε΄ προς τους μητροπολίτες, στην οποία τους διατάζει να κινητοποιηθούν μαζί με τους «υπαλλήλους» τους εναντίον κάθε επαναστατικής κίνησης.

Η εγκύκλιος αυτή είναι γραμμένη σε απλή καθαρεύουσα, που κατά τη γνώμη μου δε χρειάζεται μετάφραση στη δημοτική: «… Και δη γράφοντες εντελλόμεθα και παραγγέλομεν τη αρχιερωσύνη σου, και ο ίδιος αμέσως και διά των υπαλλήλων σοι ηγουμένων, ιερομονάχων και πνευματικών πατέρων να διακηρύξης την απάτην των ειρημένων κακοβούλων ανθρώπων, και να καταρτίσης τους υπό την πνευματικήν προστασίαν σου Χριστιανούς εκάστης τάξεως εις την διατήρησιν του πιστού ραγιαλικίου, και της άκρας υποταγής και δουλικής ευπείθειας προς αυτήν τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν βασιλείαν».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο θεούλης του οποίου εκπρόσωπος επί της γης είναι ο Γρηγόριος Ε΄, μας θέλει σκλάβους των Τούρκων! Τέτοιον ανθέλληνα θεούλη να τον βράσει το παπαδαριό και να πιει το ζουμί του!

Πιο κάτω, ο Γρηγόριος Ε΄ αραδιάζει κατάρες εναντίον των επαναστατών που θα έκαναν το αίμα ενός θρησκόληπτου να πήξει απ’ το φόβο.

«… αφωρισμένοι υπάρχουσι και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά θάνατον, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι και τυμπανιαίοι. Αι πέτραι, τα ξύλα και ο σίδηρος λυθείησαν, αυτοί δε μηδαμώς. Σχισθείσα η γη καταπίοι αυτούς, ούχ’ ως τον Δαθάν και Αβειρών, αλλά τρόπω δη τηνί παραδόξω, εις θαύμα και παράδειγμα. Πατάξαι Κύριος αυτούς των ψύχει, τω πυρετώ, τη ανεμοφθορία και τη ώχρα. Γεννηθώτω ο ουρανός, ο υπέρ την κεφαλήν αυτών, χαλκούς, και η γη, η υπό τους πόδας αυτών, σιδηρά.

Εκκοπείησαν αώρως της παρούσης ζωής και προσζημιωθείησαν και την μέλλουσαν. Επιπεσάτωσαν επί τας κεφαλάς αυτών κεραυνοί της θείας αγανακτήσεως. Είησαν τα κτήματα αυτών εις παντελή αφανισμόν και εις εξολόθρευσιν. Γεννηθήτωσαν τα τέκνα αυτών ορφανά και αι γυναίκες αυτών χήραι. Εν γενεά μια εξαλειφθείη το όνομα αυτών μετ’ ήχου, και ου μη μένη αυτοίς λίθος επί λίθου. Άγγελος Κυρίου καταδιώξαι αυτούς εν πυρίνη ρομφαία, έχοντες και τας αράς πάντων των απ’ αιώνος αγίων και των οσίων και θεοφόρων πατέρων, και αυτοί και όσοι τοις ίχνεσιν αυτοίς κατηκολούθησαν αμεταμελήτως, ή κατακολουθήσωσι του λοιπού.

Τοιαύτα απαρώμεθα κατ’ αυτών, κρουνούς δακρύων εκ των οφθαλμών ημών αφίεντες και πλήρεις αγανακτήσεως δικαίας υπάρχοντες».

Τάδε έφη ο εκπρόσωπος του θεούλη. Και το κράτος της πλουτοκρατίας και των ταγματασφαλιτών τον έκανε ήρωα!
Και δυο λέξεις για την επιστολή του κ. Γ. Παυλίδη («Ν.Κ.» 28/3/2013), γιατί περιέχει μια μπηχτή για τους επιστήμονες.
Κύριε Παυλίδη, αν ο μη γένοιτο σε πιάσει κόψιμο αύριο, σε ποιον θα πας; Στον παππά ή στο γιατρό; Ο χουντο-Χριστόδουλος («σειομένη οδαλίσκη» τον έλεγε συνάδελφός του) όταν είδε το τέλος να πλησιάζει, πήγε στους καλύτερους γιατρούς, δεν το έριξε στις προσευχές και τις γονυκλισίες!

Αλλά να πω και δυο λόγια και στην κ. Ζουμή που έγραψε: «… γιατί η θρησκεία είναι μια Επιστήμη» (!) («Ν.Κ.», 1/4/2013). Δε θα έπρεπε να είστε πιο προσεκτική, κ. Ζουμή; Κάντε τον κόπο να διαβάσετε τα «Λίγα περί επιστημολογίας» («Ν.Κ.», 16/2/2013), καλή μου κυρία.

Και εκείνο το «χωρίς ευλογία του θεού, το πείραμα θα αποτύχει»! Έχετε περάσει έστω κι απ’ έξω από ένα επιστημονικό εργαστήριο, κ. Ζουμή; Και πώς εξηγείτε το ότι όλα τα πειράματά μου και αυτά της ερευνητικής μου ομάδας πέτυχαν (66 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά); Ο τιμωρός θεούλης σας ευλόγησε τα πειράματα ενός αγνωστικιστή;

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top