Μικρές συμβολές στη νεότερη ιστορία του νησιού μας (Β΄)

21/04/2017 - 12:29

Γράφαμε στην τελευταία πριν από το Πάσχα επιφυλλίδα μας, ότι μετά από την επισήμανση ορισμένων γενικών, σημαντικών στοιχείων, τα οποία προσδιορίζουν την ιστορία του νησιού μας κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, θα εξακολουθήσουμε με την παράθεση κάποιων μικρών ψηφίδων, που εντάσσονται σε αυτά τα μεγάλα στοιχεία, τα τροφοδοτούν και στην ουσία είναι αυτά τα μικρά που συμποσούμενα, αναδεικνύουν τα μεγάλα. Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαφορετικά στην ιστορία, όπου τα μεγάλα και γενικά συντίθενται από μικρές ψηφίδες, που πολλαπλασιαζόμενες συνθέτουν μια γενική διαπίστωση, μια μεγάλη τομή στον χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό πορευόμενοι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι Λέσβιοι κάτοικοι του νησιού μας -αλλά και οι άνθρωποι οποιουδήποτε άλλου ελληνικού, υπό οθωμανική ή άλλη κατοχή, τόπου- δραστηριοποιούνται λ.χ. ως έμποροι εντός της οθωμανικής επικράτειας, αλλά όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και εκτός αυτής, ασκώντας ελεύθερο εμπόριο. Στη διαπλοκή αυτή είδαμε, μάλιστα, ελληνικής και μουσουλμανικής καταγωγής Μυτιληνιούς να ιδρύουν ένα οιονεί προξενείο στην Κέρκυρα για να κάνουν με ευκολότερο και αποδοτικότερο τρόπο τη δουλειά τους.

Αυτό έγινε το 1533 και το σχετικό έγγραφο δημοσίευσε ο ιστορικός Γεράσιμος Παγκράτης, έγγραφο το οποίο εντόπισε στα Αρχεία του Νομού Κέρκυρας (ΓΑΚ). Ο ίδιος συγγραφέας όμως έφερε στο φως και άλλα έγγραφα στα οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, Μυτιληνιοί έμποροι να φθάνουν σε δυτικές αγορές και συγκεκριμένα στην πιάτσα της Βενετίας. Ειδικότερα, στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, ο Γεράσιμος Παγκράτης εντόπισε έγγραφο πώλησης ενός πλοίου. Σύμφωνα με το πωλητήριο αυτό που συντάχθηκε σε συμβολαιογράφο (νοτάριο) στη Βενετία στις 13 Δεκεμβρίου 1559, ο Κονδύλης του Φραγκόπουλου από τον Μόλυβο της Λέσβου, κάτοικος Μυτιλήνης, πουλά το πλοίο του (γαλιόνι), χωρητικότητας 3000 στάρων (μονάδα χωρητικότητας) και ηλικίας έξι ετών στον Βενετό υπήκοο, Anzolo della Vedoa, έναντι του ποσού των 900 δουκάτων. Το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι της Βενετίας, όπου έφθασε προερχόμενο από την Κρήτη, φορτωμένο με κρασί και τυριά.

Στην ενδιαφέρουσα αυτή αγοραπωλησία που εμπλέκεται ένας Μολυβιάτης καραβοκύρης, ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του ποσού ο Κονδύλης του Φραγκόπουλου έλαβε σε υφάσματα διαφόρων τύπων και το υπόλοιπο σε χρήματα. Με άλλα λόγια, η πώληση του πλοίου από τον συμπατριώτη μας του 16ου αιώνα, δεν υπήρξε, ενδεχομένως, προϊόν ανάγκης, αλλά μια μελετημένη κίνηση επανεπένδυσης κεφαλαίου, καθώς εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η εμπλοκή μεγάλης ποσότητας υφασμάτων ως μέρος του ποσού πώλησης ενός πλοίου, δεν καλύπτει προσωπικές ανάγκες αλλά αποτελεί εμπορικό προϊόν. Φυσικά από το συμβόλαιο της πώλησης αυτής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις μελλοντικές κινήσεις του Μολυβιάτη εμπόρου πλέον, αλλά το πιθανότερο είναι να κινήθηκε πάλι προς το Αιγαίο για να διαθέσει την πραμάτειά του στις οθωμανικές αγορές. Εξάλλου, ο προσεκτικός αναγνώστης θα σημείωσε ενδεχομένως ότι ο Κονδύλης ενεργούσε μεταφορά από την Κρήτη προς τη Βενετία, ενώ κατονομάζεται ως κάτοικος Μυτιλήνης. Αυτό, πιθανότατα σημαίνει ότι είχε διαθέσει το πλοίο του για μεταφορά προϊόντων από τη Μυτιλήνη (ή από άλλο τόπο) στην Κρήτη και από εκεί βρήκε άλλο ναύλο για τη Βενετία, πλέοντας με οθωμανική σημαία.

Τελειώνοντας, ας σημειώσουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα αναφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις Λεσβίων, που συναντάμε και πάλι στη Βενετία. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο της 1ης Σεπτεμβρίου 1599 που απόκειται στο Μουσείο Κορρέρ της Βενετίας, έχουμε τον κατάλογο Ελλήνων πλοιοκτητών που κατέβαλαν έξοδα ελλιμενισμού στο λιμάνι της Βενετίας που ισχύουν για ένα χρόνο. Ανάμεσα σε αυτούς τους πλοιοκτήτες συναντούμε και τα ονόματα του Κατακουζηνού του Λουκά από τη Μυτιλήνη, ιδιοκτήτη ενός πλοίου τύπου καραμουσάλι, του Ντομένεγκο από τη Μυτιλήνη, ιδιοκτήτη ενός πλοίου του ίδιου τύπου, του Κυριάκη από τη Μυτιλήνη, ιδιοκτήτη ενός πλοίου επίσης του ιδίου τύπου, του Λουκά Chirias (Κυράς;), ιδιοκτήτη ενός πλοίου και πάλι του ιδίου τύπου, του Παπα-Ιωάννη από τη Μυτιλήνη και του Θοδωρή του Παρασκευά από τη Μυτιλήνη, ιδιοκτήτη ενός ίδιου πλοίου. Συνολικά ανάμεσα σε 21 πλοιοκτήτες, οι 6 είναι Μυτιληνιοί. Εντυπωσιακά στοιχεία για το 1599.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey