Η επιλογή των εκπαιδευτικών: Μια πρόταση

28/01/2019 - 15:19

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την παιδαγωγική επιστήμη και τη σχετική παγκόσμια έρευνα είναι η μετατροπή της θεωρίας (theory) σε πράξη (practice) και αυτό δεν λύνεται ούτε με κανένα διαγωνισμό, που ελέγχει μόνο την επιστημοσύνη των υποψηφίων, ούτε με τον διορισμό των αναπληρωτών, που μπορεί να διαθέτουν και «αρνητική εμπειρία», ούτε με την επιλογή με βάση τα απροσδιόριστα κοινωνικά κριτήρια. Κανένας δεν έγινε γιατρός χωρίς να ειδικευτεί σε νοσοκομείο και κανένας δεν έγινε ηλεκτρολόγος χωρίς να πιάσει καλώδια, διακόπτες κ.λπ. Είναι απαράδεκτο οι υποψήφιοι δικηγόροι, πριν αποκτήσουν δικαίωμα για άσκηση επαγγέλματος, να κάνουν πρακτική εξάσκηση κοντά σε δικηγόρο και μέσα στα δικαστήρια και οι απόφοιτοι των οικονομικών Σχολών να εξασκούνται μέσα σε Τράπεζες και να θεωρείται πως οι εκπαιδευτικοί αποκτούν εμπειρία χωρίς να μπουν στην τάξη και το σχολείο!

Προτείνεται, λοιπόν, σε πρώτη φάση όσοι φοιτητές σκοπεύουν να διοριστούν στη εκπαίδευση να είναι υποχρεωμένοι να περνούν από τάξεις κάποιες εβδομάδες κάθε έτος. Αυτοί θα παίζουν τον ρόλο του βοηθού στον διδάσκοντα, όπως τουλάχιστο συμβαίνει σε άλλα προηγμένα κράτη, όπως για παράδειγμα, την Αγγλία. Σε δεύτερη φάση όσοι πτυχιούχοι επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο των εκπαιδευτικών να είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν κάποιο σχολείο της περιοχής τους ή και άλλης περιοχής και κάτω από την καθοδήγηση ενός έμπειρου και με αυξημένα προσόντα εκπαιδευτικού και του Σχολικού Συμβούλου να παρακολουθήσουν διδασκαλίες στην τάξη. Στη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής θητείας οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα αναγνωρίσουν τον σχολικό χώρο, θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες με βάση τα πραγματικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στην άσκηση του επαγγέλματος που επέλεξαν, θα δώσουν λύσεις, θα αναλάβουν διδασκαλίες, θα έρθουν σε επαφή με όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης, μαθητές, συναδέλφους και γονείς, και θα καταλήξουν με βεβαιότητα στο αν τους ενδιαφέρει ή όχι το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης.

Η παρουσία στο σχολείο θα είναι υποχρεωτική για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και, ενδεχομένως, θα γίνεται με κάποια αμοιβή τόσο αυτών που φοιτούν στα σχολεία αυτά -αν είναι πτυχιούχοι- όσο και των καθηγητών που επιφορτίζονται με την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τους υποψήφιους καθηγητές. Αντί Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας θα χορηγείται σ' αυτούς Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που θα υπογράφεται από τον Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητας, τον Διευθυντή του Σχολείου και τον υπεύθυνο καθηγητή.

Η πρόταση αυτή έχει πολλά θετικά στοιχεία και λύνει πολλά προβλήματα, αλλά κυρίως επιτυγχάνει τη σύζευξη της θεωρίας με την πράξη, πράγμα πολύ σημαντικό για την αποτελεσματική άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, και μεταφέρει το λεγόμενο work shop στο work place, δηλ. τον χώρο άσκησης στον χώρο δουλειάς, πράγμα που θεωρείται σήμερα ο πιο σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Σε μια τρίτη και τελική φάση μπορεί να γίνει η επιλογή με βάση τα ακαδημαϊκά κυρίως και άλλα κριτήρια που μπορούν να τεθούν. Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η διαδικασία της επιλογής των εκπαιδευτικών είναι πολύ ουσιαστική και στηρίζεται σε κριτήρια πιο σοβαρά, όπως είναι το πτυχίο που αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει ο υποψήφιος, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ο φάκελος προσόντων (μεταπτυχιακές σπουδές, γλωσσομάθεια, η διδακτική εμπειρία, η συμμετοχή σε σεμινάρια), τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, η συνέντευξη κλ.π. Στη χώρα μας η επιλογή αυτή γίνεται με μεγάλη προχειρότητα και για να ικανοποιηθούν πολλές φορές όχι οι ανάγκες των μαθητών αλλά οι ανάγκες των καθηγητών με αποτέλεσμα η παιδεία να υποβαθμίζεται και να ευτελίζεται.

Η πρόταση αυτή είναι και ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρώτα-πρώτα, γιατί υπάρχουν ήδη πολλά Πειραματικά σχολεία που έχουν πέσει σε αχρηστία και μπορούν να αξιοποιηθούν και να επιτελέσουν τον ρόλο για τον οποίο έχουν ιδρυθεί, έπειτα γιατί συνδέει τη θεωρία με την πράξη και, τέλος, απαλλάσσει την Πολιτεία από ένα πολυδάπανο και αμφίβολης αποτελεσματικότητας διαγωνισμό.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey