Πρόθεση της Πολιτείας να πραγματοποιηθεί το έργο «Λιμάνι Σιγρίου» με κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020)!

29/09/2015 - 14:55

«…Αφενός η δημιουργία λιμανιού στο Σίγρι Λέσβου αποτελεί έργο με υψηλό βαθμό ωρίμανσης και αφετέρου το εν λόγω έργο πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020...».

«…Αφενός η δημιουργία λιμανιού στο Σίγρι Λέσβου αποτελεί έργο με υψηλό βαθμό ωρίμανσης και αφετέρου το εν λόγω έργο πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020...».

Τούτο είναι το «ζουμί» επί του θέματός μας, το κατά το έγγραφο της 12.5.2015 του τότε Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Αλέξη Χαρίτση (ήδη προαχθέντος σε Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιο για το ΕΣΠΑ) προς το Γραφείο Πρωθυπουργού.
Το έγγραφο αυτό του κ. Χαρίτση εδόθη ως απάντηση μετά τη διαβίβαση απ’ το Γραφείο του Πρωθυπουργού στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού δύο επιστολών μου του περασμένου Μαρτίου και Απριλίου. Αυτές συνόδευαν τη νέα Διακήρυξή μας με εκατοντάδες υπογραφές Λεσβίων (πρόσθετες των υπέρ 3000 στην πρώτη διακήρυξή μας), μετά την απένταξη, τέλη του 2014, του έργου «Λιμάνι Σιγρίου» από το ΕΣΠΑ (2007-2013).

Έτι περαιτέρω, σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο κ. Γενικός στο έγγραφό του αυτό προχωρούσε ακόμη και στο να καθορίσει επακριβώς τη δράση εξειδίκευσης της επενδυτικής προτεραιότητας στην οποία θα μπορούσε τούτο να ενταχθεί. Αυτή ήταν, όπως ανέφερε, η της 7α, που επί λέξει έχει ως ακολουθεί: «Στήριξη ενός πολυτροπικού ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΜ-Μ του Άξονα Προτεραιότητας 4».

Η πιο πάνω κατάκτηση, που με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο αποδίδεται απ’ το έγγραφο αυτό, θεωρούσα ότι αποτελούσε βούληση της Πολιτείας, εκπεφρασμένη δια του πλέον υπεύθυνου επί του θέματος Κυβερνητικού παράγοντα, στο να δώσει εν τέλει στο νησί μας ένα έργο υψηλής προτεραιότητας και αναπτυξιακής προοπτικής με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να το είχε κάνει εδώ και έναν αιώνα από την απελευθέρωση της Λέσβου, δίδοντάς της έτσι διέξοδο προς τον έξω κόσμο δια μιας δεύτερης εισόδου/εξόδου, αυτής της Δυτικής Πύλης.

Στο να ενταχθεί το έργο μας στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) και να χρηματοδοτηθεί ολοκληρούμενο εντός της προγραμματικής του περιόδου, παρ’ όλο ότι εκ των ανωτέρω προέκυπτε πως η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Β. Αιγαίου) θα ήταν ένα απλό διαδικαστικό θέμα, έγραψα σχετική επιστολή στις 18.9.2015 στο Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπ. Γαληνό, ως και τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων του νησιού μας. Με την επιστολή μου αυτή διεβίβαζα και το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο του κ. Γενικού. Τούτη, επίσης, κοινοποιούσα στην Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου κ. Χρ. Καλογήρου, στους Βουλευτές (νέους) του νησιού, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, στην ΟΛΣΑ και στους Συντοπίτικους Συλλόγους της Αθήνας και, τέλος, ακόμη και στα ΜΜΕ της Λέσβου.

Σκοπός αυτής ήταν να γνωστοποιήσω την πρόθεση της Πολιτείας για το Λιμάνι Σιγρίου και ακόμη να παροτρύνω όλους τους θεσμικά υπεύθυνους του νησιού να περιφρουρήσουν την κατάκτησή μας αυτή. Παράλληλα, να τους παροτρύνω να κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε το Λιμάνι μας να είναι ένα εκ των πρώτων έργων που θα ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου 2014-2020. Τόνιζα δε ότι, αν τούτο δε γίνει κατορθωτό (μετά και τη βίωση του ΔΩΡΟΥ ΑΔΩΡΟΥ της εντάξεώς του στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2006-2013, τέσσερις μόνο μέρες προ της ληκτικής ημερομηνίας εντάξεως έργων σ’ αυτό και στη συνέχεια την απένταξή του), το ατυχές αυτό ενδεχόμενο θα αποτελέσει -όπως έγραφα- «εσχάτη πλάνη, χείρον της πρώτης ».

Και βέβαια η πρόθεση στο να στείλω αυτήν την επιστολή μου δεν ήταν τυχαία. Προήλθε από τα στη συνέχεια υπό του κ. Χαρίτση στο έγγραφό του αναφερόμενα:
«…Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020 και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου προκειμένου να καταρτισθεί το σχετικό έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ δράση, εφόσον κριθεί σκόπιμο να συμπεριληφθεί στην εξειδίκευση που θα αποτελέσει αντικείμενο από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020».

Μετά την κοινολόγηση δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της προς τον κ. Γαληνό αυτής επιστολής μου, υπήρξα δέκτης διαφόρων μηνυμάτων. Κριτικής, προβληματισμού, επαινετικά αλλά και πληροφόρησης. Το της πληροφόρησης μήνυμα εκ του περιεχομένου του μου δημιούργησε έντονη ανησυχία, αφού η σχετική πληροφορία ήταν ότι το προσχέδιο των εντασσομένων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έργων δεν περιλαμβάνει το Λιμάνι του Σιγρίου.

Επειδή η πληροφορία αυτή μου εδόθη από γνώστη των πραγμάτων ως εκ της διακεκριμένης θέσεως την οποία κατέχει αλλά και της αμεσότητας που μπορεί να έχει στα σχετικώς τεκταινόμενα, ομολογώ ότι αναμφίβολα δεν αφήνει περιθώρια της όποιας αδρανείας. Δε θα πρέπει να χαθεί ούτε λεπτό από οποιονδήποτε έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να επηρεάσει και εντέλει να συντελέσει στο να προκύψει κατά τρόπο μονοσήμαντο το ότι η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ θα είναι γεγονός.

Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι θεσμικά αρμόδιοι στο νησί θα εργαστούν στο να αποδειχθεί στην πράξη ότι το στην επικεφαλίδα αναφερόμενο είναι μονοσήμαντο προς την καταφατική κατεύθυνση χωρίς περιθώριο της όποιας αμφισβήτησης.

Έτσι, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μας, στην πράξη θα δοθεί η απόδειξη ότι το μεγάλο έργο που υλοποιείται αυτήν τη στιγμή στο νησί μας σήμερα, ο οδικός άξονας Καλλονής-Σιγρίου, δεν θα υπάρξει ένα αναποτελεσματικό και κολοβό έργο από απόψεως αναπτυξιακής αξιοποιήσεως .

Η ένταξη και εντέλει πραγματοποίηση του έργου «Λιμάνι Σιγρίου» θα αποτελέσει τη «λυδία λίθο» στο ότι οι κατά καιρούς ψίθυροι πως κάποιοι δε θέλουν με τίποτα τη δημιουργία του Λιμανιού αυτού είναι ψέμα.

Κοντολογίς, θα αποδειχθεί ότι η παρέλκυση τής από το 1997 (ανάθεση μελετών του) διαδικασίας ως σήμερα ήταν τυχαίο γεγονός και όχι εσκεμμένη μεθόδευση.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey