FOLLOW US

Αγρότες

  • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στο «Leader» οι μικροί
Χρηματοδότηση για λίγους

Μόλις 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας είναι ο προϋπολογισμός της προκήρυξης του προγράμματος «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της δράσης μεταξύ άλλων είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης δύνανται να ανέρχονται από 0,6 εκατ. έως 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως και 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης. Τα ποσοστά αυτά δύνανται να προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.

 

Αποκλείονται οι μικροί

Το πολύ υψηλό κατώτατο όριο προϋπολογισμού σε συνδυασμό με το μικρό ποσό της συνολικής προκήρυξης δείχνει ότι αποκλείονται από τη χρηματοδότηση οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και εκείνες οι επιχειρήσεις που απλά θέλουν να κάνουν ένα μερικό εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού τους. Από την προκήρυξη του προγράμματος αποκλείονται επενδύσεις σε σφαγεία, εκτός κι αν πρόκειται να δημιουργηθούν σε νησιά που τα έχουν ανάγκη. Ανάγκες για σύγχρονα σφαγεία υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις στα ελαιοτριβεία. Άλλωστε το ύψος του κατώτερου προϋπολογισμού είναι απαγορευτικό για τη χρηματοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση των ελαιοτριβείων που θέλουν να προσαρμοστούν στην υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία αναμένεται να γίνει μέσα από τον Αναπτυξιακό νόμο και τους πόρους του ΕΣΠΑ.

Με δεδομένο ότι οι μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι έχουν έτοιμα επενδυτικά σχέδια να εντάξουν στη συγκεκριμένη προκήρυξη κι όσες υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η προκήρυξη θα εντάξουν τις επενδύσεις αυτές στο πρόγραμμα μέσα από θυγατρικές τους, οι πόροι που περισσεύουν για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.

 

Δικαιούχοι και οι επιλέξιμοι κλάδοι

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα το πώς είναι δυνατό μια πολύ μικρή επιχείρηση, με τα ελληνικά δεδομένα, να κάνει επενδύσεις 0,6 ως 5 εκατ. ευρώ μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να το γνωρίζει.

Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: α) Κρέας - πουλερικά- κουνέλια, β) γάλα, γ) αβγά, δ) σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα, ε) ζωοτροφές, στ) δημητριακά, ζ) ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), η) οίνος, θ) οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, ι) άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), ια) φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, ιβ) σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ιγ) ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η δημοσίευση της προκήρυξης και για το δεύτερο τμήμα του προγράμματος 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν)».

Τα δύο προγράμματα της μεταποίησης, με συνολικό προϋπολογισμό ανά αίτηση ενίσχυσης έως 0,6 εκατ. ευρώ, όπως και το πρόγραμμα 4.2.3 «Μεταποίηση από επαγγελματίες αγρότες», έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο των προκηρύξεων των Περιφερειών για τα τοπικά προγράμματα «Leader».

 

Από την έντυπη έκδοση του «Εμπρός»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Τελευταία τροποποίηση Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 12:15
Ετικέτες
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top