FOLLOW US

Αγρότες

Νέα δεδομένα στον αγροτικό χώρο θα δημιουργήσει το Μητρώο Αγροτών που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο είναι σε άμεσο συνδυασμό με την αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2013 - 2020.
Νέα δεδομένα στον αγροτικό χώρο θα δημιουργήσει το Μητρώο Αγροτών που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο είναι σε άμεσο συνδυασμό με την αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2013 - 2020.

Το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδηγείται στη Βουλή για ψήφιση, θεσμοθετεί το διαχωρισμό των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελμα και μη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, από τους 870.000 παραγωγούς που λαμβάνουν επιδοτήσεις σε όλη τη χώρα, μόλις το 33% είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό το τμήμα των αγροτών θα αντιμετωπίζεται με προνομιακό τρόπο από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αντιθέτως, οι μικροί και οι ετεροαπασχολούμενοι αγρότες αναμένεται να είναι αυτοί που θα «κοπούν» από τις επιδοτήσεις ή θα τεθούν εκτός από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του αγροτικού τομέα. Διευκρινίζουμε ότι οι συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ μόλις τώρα έχουν αρχίσει.
Στη νησιωτική Ελλάδα το ζήτημα αυτό έχει μια διαφορετική διάσταση. Στο νομό Λέσβου επιδοτήσεις, μέσα από το σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνουν περί τους 23.000 παραγωγούς, έως το 2009. Από αυτούς, μόλις 5.000 - 5.500 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ήδη με την απόφαση να «κοπούν» οι επιδοτήσεις από τους παραγωγούς που λάμβαναν λιγότερα από 200 ευρώ ανά έτος, εκτός επιδοτήσεων τίθενται περίπου 3.000 παραγωγοί. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για υπερήλικες αγρότες, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια μικρή ιδιοκτησία για να βγάζουν το λάδι της χρονιάς ή για να βόσκουν μια κατσίκα που τους δίνει φρέσκο γάλα. Πέρα από αυτή την ομάδα, υπάρχει κι ένα μεγάλο τμήμα δημοσίων υπαλλήλων, επαγγελματιών της υπαίθρου και της πόλης, αγρεργατών που έχουν σημαντική παραγωγή. Η εξαίρεση αυτού του τμήματος των παραγωγών από τις επιδοτήσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία των νησιών μας. Επιπλέον θα εντείνει τις τάσεις αστυφιλίας.

Οι επαγγελματίες αγρότες

Επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θεωρείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ή συνταξιοδοτείται από τον ΟΓΑ. Στην περίπτωση, όμως, που επαγγελματίας αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ αλλάξει κύριο κλάδο ασφάλισης λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.
γ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 50% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του. Το κρίσιμο στοιχείο για το χαρακτηρισμό ενός παραγωγού είναι η δήλωση ενιαίας ενίσχυσης που κάνει κάθε χρόνο. Διότι σε αυτή φαίνονται οι εκτάσεις που καλλιεργεί, το είδος της καλλιέργειας και ο αριθμός των ζώων που εκτρέφει. Ο χρόνος εργασίας θα προσδιοριστεί, πιθανότατα, με το σύστημα μονάδων ανθρώπινης εργασίας που ισχύει για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις όταν αυτές εντάσσονται στα σχέδια βελτίωσης. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, σε σημαντικό βαθμό θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών δηλώνει ως αγροτικό εισόδημα αυτό που προσδιορίζουν τα τεκμήρια της Εφορίας, κι όχι το σύνολο των εσόδων που έχει από την αγροτική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών, που αντικειμενικά πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως επαγγελματίες αγρότες, θα χάσει αυτό το πλεονέκτημα.
δ) Ειδικά οι απασχολούμενοι στην αλιευτική παραγωγή εγγράφονται ως αγρότες στο Μητρώο εφόσον επιπροσθέτως είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας ατομικής αλιείας και άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. Στην περίπτωση των ψαράδων αναμένεται να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα στους ερασιτέχνες αλιείς, καθώς υπάρχει ανοιχτή αντιπαράθεση για το ποιοι δικαιούνται να ψαρεύουν και ποιοι όχι. Επίσης υπάρχει ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ των ψαράδων μέσης αλιείας και παράκτιας αλιείας.

Ο κάτοχος
Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης θεωρείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:
α) κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως. Αυτό σημαίνει ότι για να καταχωρηθούν στο Μητρώο όσοι παίρνουν κισίμια στη Λέσβο θα πρέπει να κάνουν γραπτά τα συμφωνητικά τους και να τα καταθέτουν στην Εφορία.

Η αγροτική εκμετάλλευση
Αγροτική εκμετάλλευση θεωρείται η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται παράλληλα με την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, εν γένει τοποθέτηση μέχρι του σταδίου της χονδρικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική μεταποίησή τους, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων.
Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις θεωρούνται τα νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από κλάδο αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς.
Αγροτική δραστηριότητα θεωρείται κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top