FOLLOW US

Αγρότες

  • Νέο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους αγρότες επί πληρωμή

Την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από την ανάρτηση των Δασικών χαρτών, προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο από τη μια επιδιώκει να βελτιώσει τα πράγματα για τους αγρότες, από την άλλη όμως, τους ζητάει να πληρώσουν τις εκτάσεις που το δημόσιο θεωρεί δασικές και οι οποίες κρίνει ότι έχουν εκχερσωθεί.

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι από τις ευεργετικές διατάξεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν μόνο όσοι διαθέτουν τα αναγκαία ποσά για να εξαγοράσουν τις εκτάσεις που καλλιεργούν και τις οποίες πιθανότατα έχουν αγοράσει από προηγούμενους ιδιοκτήτες ή έχουν κληρονομήσει από συγγενείς τους.

Στο άρθρο 2 της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου, εισάγεται τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, που προβλέπει οι εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, να δίνονται κατ’ εξαίρεση για εκχέρσωση με σκοπό τη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Επίσης στις ίδιες εκτάσεις επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Παράλληλα βελτιώνεται η διαδικασία για τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα.

 

Αποδεικτικό και οι ένορκες βεβαιώσεις

Κρίσιμη είναι η διάταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία για την κατοχή ακινήτου, ως αποδεικτικό στοιχείο λαμβάνονται υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις, με την προϋπόθεση ότι παράλληλα με αυτές προσκομίζονται και άλλα έγγραφα, όπως δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ., στο Εθνικό Κτηματολόγιο κ.λπ.. Οι ένορκες βεβαιώσεις εντάσσονται στα επώνυμα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αποκλειστούν από τα αποδεικτικά της κατοχής ακινήτου, στοιχεία.

Το τίμημα εξαγοράς των γεωργικών εκτάσεων που, σύμφωνα με τους Δασικούς χάρτες, είναι δασικές ισούται με την αντικειμενική αξία τους, ή όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική αξία, με την αγοραία αξία. Η δυνατότητα καταβολής του τιμήματος εξαγοράς μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις μη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος έκαστης δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκτάσεις αυτές θα επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση. Επίσης ο αγρότης έχει τη δυνατότητα εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να υποβάλλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στην οικεία Δασική Υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος ή στις περιπτώσεις που έχει ήδη κατατεθεί δήλωση, να συμπληρωθεί ο φάκελος με αυτή.

 

Και για τις εγκαταλελειμμένες

Με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, που εκχερσώθηκαν από το 1975 και μέχρι την 7η Μαρτίου 2007. Οι καλλιεργητές εκτός του ότι υποχρεούνται να καταβάλουν το τίμημα για την αναδάσωση αντίστοιχων εκτάσεων, πρέπει να προχωρήσουν σε σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης (εξαιρούνται οι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ εκτάσεις).

Το άρθρο 6 του νομοσχεδίου ρυθμίζει θέματα δασωμένων αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ζήτημα που απασχολεί έντονα τα νησιά του Αιγαίου. Οι εκτάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης θα πρέπει να φαίνονται ως αγροτικές στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, σε αυτές του έτους 1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, δηλαδή οι εκτάσεις που εμφανίζουν κατά το χρόνο εξέτασής τους δασική μορφή. Η υφιστάμενη διάταξη αφορά μόνο στις εκτάσεις που εμφανίζουν δασική μορφή σήμερα, επομένως καθίσταται αδύνατη η υπαγωγή σε αυτή και των εκτάσεων, που ενώ είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, η μορφή που παρουσιάζουν σήμερα δεν είναι δασική.

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Τελευταία τροποποίηση Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 15:20
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top