FOLLOW US

Αγρότες

  • Στρατηγικής σημασίας η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, δηλώνει ο Βαγγέλης Αποστόλου
Άνοιξαν τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η κατάθεση αιτήσεων στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε για την προκήρυξη του μέτρου που έχει προϋπολογισμό 443 εκατ. ευρώ. Λίγες μέρες πριν από την εκπνοή του 2016, το «Ε» με εκτενές ρεπορτάζ είχε παρουσιάσει τη βασική φιλοσοφία των δύο προγραμμάτων και τις επιδοτήσεις που πρόκειται να δοθούν.

 

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η κατάθεση αιτήσεων στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε για την προκήρυξη του μέτρου που έχει προϋπολογισμό 443 εκατ. ευρώ. Λίγες μέρες πριν από την εκπνοή του 2016, το «Ε» με εκτενές ρεπορτάζ είχε παρουσιάσει τη βασική φιλοσοφία των δύο προγραμμάτων και τις επιδοτήσεις που πρόκειται να δοθούν.

Ο κ. Αποστόλου έκανε λόγο για στροφή στην ποιότητα, στα πιστοποιημένα προϊόντα αλλά και ειδικά στη βιολογική παραγωγή, ενώ επεσήμανε ότι «είναι μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Είναι η αιχμή του δόρατος για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να περάσουμε σε μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία».

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν να κατατίθενται από την επόμενη εβδομάδα και η περίοδος κατάθεσης αναμένεται να διαρκέσει έναν μήνα. Βέβαια, αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, θα δοθεί παράταση, κάτι που είναι πολύ πιθανό. Στα δύο προγράμματα αναμένεται να ενταχθούν 20.000 με 25.000 γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου, «ανασυντάσσουμε ταυτόχρονα ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας του χώρου, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, την ίδια τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να είναι σίγουρος ότι εκείνο που πληρώνει ως βιολογικό είναι πράγματι βιολογικό».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης, είπε χαρακτηριστικά: «Μακάρι η Ελλάδα να γίνει ένα βιολογικό περιβόλι και έτσι θα μπορέσουν να ξεπεραστούν με την υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα δομικά μειονεκτήματα, όπως ο μικρός κλήρος και το ανάγλυφο».

 

Βιολογικές καλλιέργειες

Το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 έχει ως εξής:

1. Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, που -κατά περίπτωση- συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

2. Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

3. Υπάρχουν τα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους με τις εξής δράσεις:

- Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

- Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους με τις εξής δράσεις:

- Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

- Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

4. Στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.2 καλύπτεται το κόστος Πιστοποίησης και των εργαστηριακών αναλύσεων (δράση 11.2.1).

Στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 το κόστος Πιστοποίησης θα καλύπτεται από άλλο μέτρο που θα προκηρυχθεί. Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία δράσεις.

 

Καινοτομία η προκαταβολή

Σημαντική καινοτομία στο νέο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 85% από 15/10 μέχρι 30/11 εκάστου έτους. Στην πρόσκληση που θα εκδοθεί, το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ και αφορά δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Προκειμένου οι πληρωμές των δικαιούχων να γίνονται με όσο το δυνατό πιο αδιάβλητο τρόπο και εντός των προθεσμιών (οι πληρωμές έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους), εφαρμόζονται τα εξής:

1. Οι αιτήσεις για ένταξη γίνονται ηλεκτρονικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με διασταύρωση στοιχείων της αίτησης με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όσον αφορά:

- Την ιδιότητα του ενεργού αγρότη (διασταύρωση μέσω ΚΕΠΥΟ).

- Την ύπαρξη σύμβασης σε ισχύ του ενδιαφερόμενου με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) καθώς και το χρόνο ένταξης κάθε αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου/εκμετάλλευσης σε σύστημα ελέγχου (διασταύρωση μέσω Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Βιοκαλλιεργητών, ΗΒΔ).

- Την έκταση κάθε αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν τους αιτούντες (ολοκληρωμένο σύστημα ΟΣ).

- Τον αριθμό των ζώων (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων ΚΒΔ) κ.ά.

3. Η δημοσιοποίηση των προσωρινών και τελικών πινάκων δικαιούχων γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και με δημόσια κοινοποίηση.

4. Ο γενικός γραμματέας ΑΠ&ΔΚΠ εκδίδει Απόφαση Ένταξης με το σύνολο των δικαιούχων.

5. Η πληρωμή πραγματοποιείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (οκτώ στο σύνολο της χώρας).

 

Διεύρυνση των καλλιεργειών

Επιπρόσθετα, έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ, όπου μεταξύ άλλων προτάθηκε η διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το Μέτρο 11. Οι καλλιέργειες που προστίθενται αφορούν τη ροδιά, την ακτινιδιά, τα ακρόδρυα, τη συκιά, τις μικρόκαρπες/δάσους, το αβοκάντο, τον καπνό, τα φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται και την έγκριση των προταθεισών αλλαγών, θα εκδοθεί νέα πρόσκληση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις νέες καλλιέργειες που θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ/Κάτια Παπαδοπούλου

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top