FOLLOW US

Αγρότες

  • Έρχονται οι νέες προκηρύξεις
Υψηλές επιδοτήσεις από βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Ανοίγουν σύντομα τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς στο σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι το 2017 να είναι μια χρονιά που θα δοθούν επιδοτήσεις για τα συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Ανοίγουν σύντομα τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς στο σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι το 2017 να είναι μια χρονιά που θα δοθούν επιδοτήσεις για τα συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας προκήρυξης (έχει δημοσιευθεί προσχέδιό της) είναι ότι θα δίνει τη δυνατότητα εισόδου στο πρόγραμμα σε πολύ μεγάλο αριθμό παραγωγών, σε αντίθεση με προηγούμενες προκηρύξεις που απέκλειαν τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή τους παραγωγούς που ήταν ενταγμένοι σε προηγούμενη προκήρυξη. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής στο πρόγραμμα είναι οι ηπιότερες που έχουν θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια.

Η επιτυχία των προγραμμάτων θα κριθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η αύξηση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων, που θα οδηγεί σε σημαντική αύξηση του εισοδήματος των βιοκαλλιεργητών. Η αύξηση του όγκου παραγωγής είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν αξιοποιήσιμα τα βιολογικά προϊόντα από τα βασικά δίκτυα διακίνησης τροφίμων.

Το δεύτερο επίπεδο είναι η σωστή εφαρμογή που θα δίνει έγκαιρα τις επιδοτήσεις στους δικαιούχους αγρότες, ώστε να αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος παραγωγής που συνεπάγεται η εφαρμογή των κανόνων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Τόσο η βιολογική γεωργία όσο και η βιολογική κτηνοτροφία χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι η μετατροπή γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από συμβατική σε βιολογική. Το δεύτερο τμήμα αφορά τη διατήρηση στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία μονάδων που ήδη είναι ενταγμένες σε προηγούμενα προγράμματα.

Οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο προηγούμενο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο υπομέτρο 11.2 και οι δεσμεύσεις τους ξεκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης που έχουν υπογράψει στο πλαίσιο των δράσεων του προηγούμενου προγράμματος.

Οι δεσμεύσεις για τους παλαιούς δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική πρόσκληση. Οι δεσμεύσεις για τους νέους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 (νεοεισερχόμενοι) είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας/εκτροφής σε βιολογική, μπορούν -εφόσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση- να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.

 

Έντονος ο ανταγωνισμός

Ήδη οι πιστοποιητικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για να προσελκύσουν όσο γίνεται περισσότερους παραγωγούς, με στόχο να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους. Όλα δείχνουν ότι θα δοθεί σκληρή μάχη, είναι δε πολύ πιθανό να εμφανιστούν και νέες εταιρείες πριν από την επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης του προγράμματος.

Σε αυτήν την περίπτωση ο ανταγωνισμός θα γίνει ακόμη πιο έντονος, τον οποίο, αν οι παραγωγοί τον εκμεταλλευτούν σωστά, τότε μπορούν να πιέσουν προς τα κάτω το κόστος πιστοποίησης.

Το μόνο στοιχείο που δημιουργεί βάσιμο προβληματισμό είναι η τραγική εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος. Όπως είναι γνωστό, χρειάστηκε να φθάσουμε στο 2016 για να πληρωθούν πολλοί παραγωγοί για το 2012, ενώ άλλοι έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες για λόγους για τους οποίους δεν φέρουν οι ίδιοι καμία ευθύνη.

Πιθανότατα ένας από τους λόγους που καθυστέρησε να ανοίξει η νέα προκήρυξη ήταν για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις σε όσους ήταν ενταγμένοι στις προηγούμενες προκηρύξεις του προγράμματος. Θυμίζουμε πως στα μέσα του Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν οι επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία του 2013. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017, αναμένεται να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για το 2014 και το 2015.

 

Οι επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι μέγιστες δυνατές επιδοτήσεις ανά στρέμμα και ανά έτος που θα δίνει η βιολογική γεωργία στους νέους δικαιούχους είναι: ελαιοκομία 67,9 ευρώ, σταφίδα 71,9 ευρώ, επιτραπέζια σταφύλια 90 ευρώ, σταφύλια οινοποίησης 84,5 ευρώ, μηλοειδή 64,4 ευρώ, φρούτα πυρηνόκαρπα 90 ευρώ, εσπεριδοειδή 34,5 ευρώ, κτηνοτροφικό καλαμπόκι 60 ευρώ, καλαμπόκι 56,3 ευρώ, χειμερινά σιτηρά 12,2 ευρώ, ρύζι 37,1 ευρώ, μηδική τριφύλλι 58,5 ευρώ, άλλα κτηνοτροφικά και ψυχανθή 43 ευρώ, όσπρια 45,6 ευρώ, βαμβάκι 49,6 ευρώ, άλλες αροτραίες καλλιέργειες 52,9 ευρώ, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 60 ευρώ.

Οι αντίστοιχες επιδοτήσεις για τους παλαιούς δικαιούχους διαμορφώνονται ως εξής: ελαιοκομία 50,5 ευρώ, σταφίδα 63,6 ευρώ, επιτραπέζια σταφύλια 90 ευρώ, σταφύλια οινοποίησης 65,7 ευρώ, μηλοειδή 53,2 ευρώ, φρούτα πυρηνόκαρπα 90 ευρώ, εσπεριδοειδή 33,4 ευρώ, κτηνοτροφικό καλαμπόκι 60 ευρώ, καλαμπόκι 54,4 ευρώ, χειμερινά σιτηρά 12 ευρώ, ρύζι 44,6 ευρώ, μηδική τριφύλλι 57,4 ευρώ, άλλα κτηνοτροφικά και ψυχανθή 49,1 ευρώ, όσπρια 49,1 ευρώ, βαμβάκι 51,6 ευρώ, άλλες αροτραίες καλλιέργειες 49,3 ευρώ, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 60 ευρώ.

Οι μέγιστες επιδοτήσεις για τους νέους δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας διαμορφώνονται ως εξής: 211 ευρώ ανά ζωική μονάδα το χρόνο, βοοειδή κρεατοπαραγωγικής και μεικτής κατεύθυνσης 267 ευρώ ανά ζωική μονάδα το χρόνο και βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης 333 ευρώ το χρόνο. Οι επιδοτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας για τους παλαιούς δικαιούχους διαμορφώνονται ως εξής: αιγοπρόβατα 247 ευρώ ανά ζωική μονάδα, βοοειδή κρεατοπαραγωγικής και μεικτής κατεύθυνσης 280 ευρώ ανά ζωική μονάδα και βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 347 ευρώ ανά ζωική μονάδα.

Από το ύψος των προαναφερόμενων τιμών είναι φανερό ότι σε πολλά προϊόντα δίνεται έμφαση στη διατήρηση των παραγωγών που ήδη είναι ενταγμένοι σε κάποιο πρόγραμμα. Γι’ αυτό και σε όλα τα επιδοτούμενα προϊόντα της βιολογικής κτηνοτροφίας αλλά και σε πολλά της βιολογικής γεωργίας οι παλαιοί δικαιούχοι προβλέπεται να λαμβάνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις από τους νεοεισερχόμενους δικαιούχους.

FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top