Ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λέσβου και ειδικότερα από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, με την εποπτεία του προέδρου, Δημήτρη Αλεξίου, επισκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν, αφορούσαν στην αποκατάσταση τμήματος του πέτρινου τοίχου περίφραξης του σχολείου, καθώς και επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο, όπου είχαν παρουσιαστεί διάφορες ζημιές. Έτσι ικανοποιήθηκε ένα πολύχρονο αίτημα των κατοίκων και της σχολικής κοινότητας της περιοχής, αφού το Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων αναβαθμίστηκε αισθητικά και λειτουργικά.